Hoppa över fyra öl

Ingen kan göra allt, alla kan göra något

Ölen till vänster kostar så när som på några kronor det samma som en gåva till UNHCR. De pengarna räcker till tio dunkar dricksvatten. Skänker man det dubbla kan UNHCR ge ett nödpaket med mat, vatten, kläder och filtar till någon som kanske inte har någonting alls.

Ölen till vänster kommer från fyra av de bryggerier många av oss anser vara bland Sveriges bästa. Jag vet redan att flera av dem gör något för att bidra med hjälp till flyktingkatastrofen men jag är också helt säker på att de inte skulle ta illa upp om ni idag när ni går till Systembolaget valde att hoppa över de fyra flaskorna till vänster för att istället skänka pengarna så att någon annan kan få dricka något mycket mer värdefullt än öl.

Hur och vad jag gör är oviktigt att prata om. Hur och vad vi alla gör är sekundärt. Det viktiga är att man gör något. En krona är mer än ingen krona.